KCN Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp,TP Dĩ An, Bình Dương
sales@giaytoongquamico.com
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH QUAMICO PACK

Địa chỉ: KCN Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

Hotline : 0973.089.878  

Điện chỉ : 02743.775 124 - 02743. 775 832  Fax : 02743.775 125

Xưởng 2: Thửa đất 274 tờ bản đồ số 58 , Phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0902.894.369

Email: sales@giaytoongquamico.com

website: //giaytoongquamico.com

              

Liên hệ chúng tôi